De Blijkmeer is gelegen in het cultuurhistorisch belangrijke veenweidegebied waterland.
Wij combineren paardenhouderij met agrarisch natuurbeheer.
Dit doen wij door middel van laat maaien na 15 of 22 juni, dit geeft de weidevogels
( Grutto's, Kievit, Tureluur, Scholekster en diversen eenden.) de kans om hun eieren uit te broeden
en de jongen groot te brengen.
Ook laten we tot 15 juni enkele greppels ( kleine slootjes ) vol water staan zgn "Greppel plas-dras" om de jonge vogels van voedsel te voorzien ( muggen, wormen en larven )
Ook de zwaluwen kunnen hier makkelijk hun nest materiaal ( modder ) halen.
Laat maaien levert gevarieerd en kruidenrijk open grasland op met een diversiteit van bloeiende grassen en kruiden zoals ( diversen klaversoorten, smalle & brede weegbree
paardenbloem, madeliefje, boterbloemsoorten en zuring soorten) .
Bloeiende grassen en kruiden geven hommels en bijen de kans om de planten te bestuiven.
Onze paarden grazen hier de hele zomer. En in de winter levert dit een grote voorraad grof stengelig hooi.
Wij rijden onze ruige mest uit over ons hooiland, dit bevorderd het bodemleven en bied nestmateriaal en voedsel voor onze weidevogels.
Tevens baggeren wij in de zomer onze sloten om de waterkwaliteit te verbeteren, teven is dit een vorm van organische verrijking voor de weides.
Dit alles zorgt voor een goed samengaan van paarden en onze zorg voor de natuur.


 Stal Bleijkmeer
Gras schudden
 Stal Bleijkmeer Stal Bleijkmeer
Hooi op de wiers                                                                Balen persen

 Stal Bleijkmeer
Balen in plastic Stal Bleijkmeer
Scholekster pullen

 Stal Bleijkmeer
Koninginneplant met dagpauwoog vlinder.

Op ons erf hebben wij ook diversen houtwallen gemaakt en "ruige" plekjes waar wilde planten groeien en bloeien voor de vlinders, insecten en erf vogels.

 Stal Bleijkmeer  Stal Bleijkmeer  Stal Bleijkmeer
                                       Pinksterbloem                       Rode klaver, boterbloem & madeliefje           Paardenbloem, madeliefjes (ruige mest nog zichtbaar )

 Stal Bleijkmeer

 Stal Bleijkmeer Stal Bleijkmeer Stal Bleijkmeer
Baggeren van de sloten
Stal Bleijkmeer Holysloot ( Amsterdam ) Copyright 1998-